Vi oppfatter strategi som et stort og svært sprikende fagfelt. For å få et praktisk grep på strategiarbeidet, er det – med forankring i vedkommende bedrift eller virksomhet - behov for et helhetlig og enkelt verktøy som samler trådene og skaper effektive prosesser.

 

 

senseNet® STRATEGIARBEID ABC dekker dette behovet. Produktet er en slankere versjon av den mer omfattende modellen senseNet® EYE, og består av tre seksjoner, eller steg.

  • Seksjon A tilsvarer senseNet® Basis og gir holdepunkter for strategisk tenkning.

  • Seksjon B dekker kartleggings- og analysearbeid og prosessen fram mot strategiske beslutninger.

  • Seksjon C tar prosessen videre, med fokus på operasjonalisering, iverksetting, gjennomføring og oppfølging av strategiske intensjoner og beslutninger.

 

 

SENSENET®

STRATEGIARBEID ABC

SENSENET®

STRATEGIARBEID ABC

 

Resultat

oppfølging

 

 

Oppdrag

 

Ekstern

gjennom-

føring

 

 

Intern

gjennom-

føring

 

 

Iverksetting

 

 

Strategi

 

 

 

Ytre

krefter

 

 

Egne

krefter

 

 

 

 

SenseNet®

STRATEGI-ARBEID

ABC

 

A

B

B

B

B

C

C

C

C

MÅLGRUPPER

Verktøyet er relevant for alle ledere og strategiarbeidere, innen både næringsliv og offentlige virksomheter.

LEVERANSE

Produktet er primært et kunnskapsverktøy, men egner seg også godt som analyseverktøy og som evalueringsverktøy. Det kan leveres som forelesning, anvendes som rammeverk for workshops/dialog, og benyttes ved selvstudium.

 2018 © SENSENET AS. senseNet er et registrert varemerke for SENSENET AS.