Vi har erfart at mange ledere ønsker å kunne løfte blikket, skaffe seg bedre oversikt og få et tydeligere bilde av oppgavene sine. Samtidig melder de at tiden er knapp, og at enkeltsaker og daglig mas lett tar all oppmerksomheten.

 

SenseNet® BASIS griper tak i denne utfordringen og markerer et sett enkle grunnleggende holdepunkter for strategisk tenkning.

 

Vi kaller det gjerne grunnsmøringen i strategiarbeidet. Bruker man litt tid på den, for eksempel i dialog med sine medarbeidere, er det en god investering.

SENSENET®

BASIS

SENSENET®

BASIS

 

 

Tenk

Samlet

 

 

 

Tenk

Resultat

 

 

 

Tenk

Tidshorisonter

 

 

 

Tenk

Digitalt

 

 

Tenk

Ansvar

 

 

Tenk

Mestring

 

 

 

 

Tenk

Rolle

 

 

 

Tenk

Innstilling

 

 

 

SenseNet®

BASIS

MÅLGRUPPER

Verktøyet er relevant for alle ledere og strategiarbeidere, innen både næringsliv og offentlige virksomheter. Svært relevant for topplederskap og ledergrupper.  Her handler det om å sette scene og slå an tonen for den strategiske dialogen

LEVERANSE

Produktet er primært et begrepsverktøy, men kan også anvendes som kunnskapsverktøy og som evalueringsverktøy. I tider med skarpere utfordringer kan det være vel verdt å sjekke om den strategiske tenkningen i virksomheten er på høyde med situasjonen.

 2018 © SENSENET AS. senseNet er et registrert varemerke for SENSENET AS.