senseNet® SCENARIER

 

senseNet® Scenarier er fellesnevneren for våre verktøy og våre metoder for å konstruere og utvikle scenarier og foresightanalyser.

Vi skiller mellom to typer scenarier;

 

Kontekstscenarier som beskriver alternative fremtidsbilder for hvordan en aktørs ytre handlingsmiljø kan tenkes å utvikle seg, eksempelvis i hvilken markedssituasjon og under hvilke rammebetingelser en industribedrift kan befinne seg om noen år. De er et meget nyttig verktøy i aktørens strategiske arbeid. Analysen bygger på senseNet® Global radar eller senseNet® Norsk radar

 

For å kunne utnytte kontekstscenariene, kan de kombineres med Strategiske scenarier som skisserer alternative fremtidsbilder – gjerne målbilder - som beskriver handlingsrommet en aktør ser for seg. Det kan gi svært matnyttig kunnskap. Det bidrar til å spenne ut handlingsrommet, og gi mer kreativitet og snert i strategiarbeidet.

 

De to scenariotypene vil vanligvis utfylle hverandre. Ved å sammenholde de to, styrkes grunnlaget for å finne fram til robuste strategier og bygge opp en beredskap i forhold til den scenariske spennvidden.

 

 

senseNet® Scenarier er et metodeverk og et fasiliteringsverktøy. Det inneholder både en opplæringsmodul i form av en to dagers workshop i Scenariobygging og et verktøy for å utvikle konkrete scenarier, der vi tar utgangspunkt i informasjonen og metodikken vi finner i senseNet® Global radar.

 

senseNet® Scenarier har vært benyttet som grunnleggende verktøy i alle våre scenarioprosjekter

 

- Opplysningskontoret for Veitrafikk (2014-2015)

- Kystverket (2014-2015)

- Fjell Kommune - to dagers workshop i metoder for scenarioutvikling (2013)

- Scenarier 2029 - Sparebank1 SR-Bank/IRIS (2011-2012)

- Drammen Kommune (2011)

- Energy Ventures (2011)

- Herøy Kommune (2011)

- Sunnmøre i Framtida (2010)

- Energy Ventures (2010)

- Torshavn Kommune, Færøyene (2010)

- Framtidsbilder for framtidsbyer (2010)

- Bergenscenarier 2020 – 5 år etter (2009)

- ONS, Foresight (2009)

- Stavangerbilder 2025 (2009)

- Arbeidsmarkeds og kompetansescenarier i Stavangerregionen 2020 (Greater Stavanger, 2008)

- Folgefonnhalvøya – Visjon 2020 (2008)

- Akademikerne, Scenarieprosjekt 2017 (2008)

- NCE Subsea foresight (2008)

- Opplevelsesnæringene på Sørlandet, foresight (2008)

- Hardangerscenarier 2030 (2007)

- OLF - Integrerte operasjoner (2006)

- Kriminalomsorg 2007, fremtidsbilder (2007)

- Drømmebyen 2006

- Scenarier Rogaland-Agder 2020. (2006)

- Bergenscenarier 2020, fase 2 (2005)

- Framtidsbygda (Landbruks- og matdepartementet, 2005)

- Grunnlovskonferansen (Sparebanken Vest, 2005) - Sentrum og periferi i Norge 2050 - Scenarier.

- Kriminalomsorg, fremtidsbilder (2005)

- Vestlandsbilder 2020  (Sparebanken Vest, 2004)

- Scenarier Oseberg 2015 (Hydro, 2004)

- Bergenscenarier 2020, fase 1 (2004)

- Grenland, Scenarier; industri, annet næringsliv og offentlig sektor (2001)

- Navet i norsk økonomi (Oljeindustriens Landsforening, 2000)

- Norsk sokkel 2010 (Statoil hovedledelse, 1997-99)

- Norway - Petroleum Policy Outlook 2000, Statoil (1999)

- Mulighetenes panorama - Omplassering av statens petroleumsformue,  Norges Rederiforbund (1999)

- Scenarier 2000 – møte ved milepælen. (1999),

- Bergen år 2000+, Bergen Næringsråds årskonferanse (1999)

- Rogaland Perspektivanalyse - Den petro-maritime næringen, Stavanger kommune (1999)

- Norsk næringsliv og internasjonale drivkrefter - konsernstrategiske utviklingslinjer, Bergensbanken (1999)

- Scenarieprosesser - som verktøy for strategisk tenkning, Oljedirektoratet (1998)

- Norsk sokkel - Utvinningstempo og samfunnsvirkninger, Oljeindustriens Landsforening (1997)

- Statlig eierskap - Næringspolitiske utviklingslinjer, Statoil (1997)

- Strategiske utviklingsmuligheter for energibasert industri i Norge, Prosessindustriens Landsforening, Norges Forskningsråd
  og LO (1997)

 2018 © SENSENET AS. senseNet er et registrert varemerke for SENSENET AS.