Det er vår erfaring at for mange forsøk på samhandling både innen virksomheter og mellom virksomheter strander på grunn av for svak samforstand. Fellesintensjonen, fellesforståelsen og den gjensidige forankringen skaper ikke tilstrekkelig felles handlekraft. I situasjoner med store felles utfordringer og behov for tettere og sterke samarbeid, er dette et alvorlig og antakelig voksende problem.

 

SenseNet® Samforstand har fokus på dette problemet. Verktøyet tar utgangspunkt i at samarbeid er en styringsform, og at hvordan et samarbeid fungerer i det enkelte tilfelle kan beskrives, analyseres og evalueres i et prosess perspektiv.

 

Her opererer modellen med fire kritiske suksessfaktorer:

 

  • Aktørforutsetningen,
  • Treffsikkerhet,
  • Realisme,
  • Momentum.

 

SENSENET®

SAMFORSTAND

SENSENET®

SAMFORSTAND

Bilde: Statoil

 

 

Neste

trekk

 

 

Styrings-

form

 

 

 

Status

 

 

 

Momentum

 

 

SenseNet®

SAMFORSTAND

 

 

 

Realisme

 

 

Treff-

sikkerhet

 

 

 

Aktør

forutsetning

 

 

 

Prosess

 

 

MÅLGRUPPER

Verktøyet er relevant for ledere, planleggere, prosjektledere innenfor næringsliv og offentlig sektor. Særlig relevant for samarbeid mellom bedrifter, mellom offentlige virksomheter, mellom kommuner, innenfor klynger.

LEVERANSE

Verktøyet har flere bruksmuligheter: Prosjektdesign og prosessverktøy, Evalueringsverktøy. Metodikkverktøy.

 2018 © SENSENET AS. senseNet er et registrert varemerke for SENSENET AS.