SENSENET®

REGIONAL UTVIKLING

I tjue år har vi fulgt det regionale utviklingsarbeidet på nært hold. Vi har sett at entusiasmen har vært vekslende fra region til region. Det samme gjelder for styrken i beslutnings-prosessene og for evnen til å følge opp og å gjennomføre regionale tiltak og prosjekter. Kommunereform arbeidet har satt regional utvikling øverst på den interkommunale agendaen.

 

SenseNet® Regional utvikling retter seg mot denne situasjonen. Det er et verktøy bygd på våre konseptuelle, metodiske, analytiske og prosessmessige erfaringer fra et tretti talls regionale scenario- og strategiprosjekter.

 

Det er tuftet på en helhetlig og langsiktig modell, og forener kartlegging, ståstedsanalyse, scenarisk analyse og strategisk drøfting fram mot utarbeidelse av regionalt handlingsprogram.

 

 

MÅLGRUPPER

Ledere, strategiarbeidere, planleggere og prosjektledere innenfor kommunal, interkommunal og fylkeskommunal forvaltning og politikk.

 

 

LEVERANSE

Dette er et verktøy som kan anvendes for flere formål. Det er et kunnskapsverktøy, et analyseverktøy, et prosjekteringsverktøy og det kan også brukes som et evalueringsverktøy.

 

Prosjekterfaringer. Lokal nærings- og samfunnsutvikling.

Alle prosjekter er rapportert og foreligger i digital versjon. Sensenet arkiv.

 

 

Prosjektarbeid 1999 - 2006 (eksempler)

Innlegg/foredrag om samforstand/samhandling i vestlandsk perspektiv
År: 1999 – 2011. Oppdragsgivere: Diverse

Strategirådgiver leveranse, for Stavanger-regionen (1999-2010)
År: 1999-2010. Oppdragsgiver: Arneprosjektet, Greater Stavanger

Bergenscenarier 2020 – 5+ Prosjektet
År: 2004-2005: Oppdragsgiver: Bergen Næringsråd med samarbeidspartnere

Framtidsbygda
År: 2005. Oppdragsgiver: Landbruksdepartementet

Kristiansand 2020. Stavanger 2020. Haugesund 2020
År: 2006. Oppdragsgiver: SR Bank

Stavangerregionen Matoffensiv
År: 2006. Oppdragsgiver: Stavangerregionen Næringsutvikling

Felles IKT løsninger i Bergensregionen
År: 2006. Oppdragsgiver: Regionrådet Bergen og Omland

 

 

Prosjektarbeid 2007 – 2009

Hardanger 2030

År: 2007. Oppdragsgiver: Hardangerrådet

 

NCE Culinology – søknad

År: 2007. Oppdragsgiver: Mat- og måltidsklyngen i Rogaland

 

Foresight analyse for NCE Subsea

År: 2007-2008. Oppdragsgiver: NCE Subsea

 

Haugalandet. Regional strategiutvikling. Status, intensjoner 2008

År: 2008. Oppdragsgiver: Haugalandrådet

 

Opplevelsesnæringene – Foresight

År: 2008. Oppdragsgiver: Cultiva og Sørlandet Kompetansefond

 

Folgefonnhalvøya – Aktiviteter, opplevelser og besøksmål. Visjon 2020

År: 2008. Oppdragsgiver: Hordaland Fylkeskommune. VRI.

 

Stavangerbilder 2025.

År: 2009. Oppdragsgiver: Stavanger kommune. Kommuneplanprosessen

 

Storbyprosjektet Energi og Miljø i Sør-Vest.

År:2009-2010). Bergen – Stavanger- Kristiansand. Oppdragsgiver: Storbyprosjektet.

 

 

Prosjektarbeid 2010 ->

Sunnmøre i Framtida.

År. 2010. Oppdragsgiver: Søre Sunnmøre, Ålesundsregionen.

 

Regional plan for nyskaping og næringsutvikling - case Telemark

År. 2010-2011. Oppdragsgiver: Telemark fylkeskommune

 

Regional plan for reiseliv - case Telemark

År: 2010-2011. Oppdragsgiver: Telemark fylkeskommune

 

Scenarier 2029
Bergen 2029. Kristiansand 2029. Stavanger 2029. Haugesund 2029.

År: 2010-2011. Oppdragsgiver: SR Bank

 

Kystbyene. Klimaendringer og konsekvenser i scenarisk og strategisk lys

År: 2010. Oppdragsgiver: Framtidsbyer v/Tromsø Kommune

 

Scenarier – case Drammen 2036

År: 2011. Oppdragsgiver: Drammen kommune. Kommuneplanarbeidet

 

Nordhordlandstinget. Interkommunale samarbeidsoppgaver.

År: 2012. Oppdragsgiver: Regionråd Nordhordland

 

Petro Flora Utviklingsforum. Strategiprogram - næringsutvikling.

År: 2013. Oppdragsgiver: Lokal samarbeidsgruppe.

 

Eit friskare blikk på Sogn og fjordane

År: 2014-2015. Oppdragsgiver: Stiftelsen Sogn og fjordane sparebank.

 

Energinasjonen Norge – herfra og videre

År: 2015 => Pågår. Delfinansiering fase 1: NHO sentralt.

 

 2018 © SENSENET AS. senseNet er et registrert varemerke for SENSENET AS.